Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси за 2018 година в Черно море ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси за 2018 година в Черно море
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2018 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea ANNEX to the Proposal for a Council Regulation fixing for 2018 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea 
Дата на документа: 21/11/2017
№ на документ: COM(2017) 672
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове