Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 2008/713/ЕO относно наличието на прекомерен дефицит в Обединеното кралство
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION abrogating Decision 2008/713/EC on the existence of an excessive deficit in the United Kingdom
Дата на документа: 22/11/2017
№ на документ: COM(2017) 801
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове