Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно дейностите на Фондацията за МСФО, ЕКГФО и PIOB през 2016 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the IFRS Foundation, EFRAG and PIOB in 2016
Дата на документа: 23/11/2017
№ на документ: COM(2017) 684
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове