Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Трети доклад за състоянието на енергийния съюзПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Трети доклад за състоянието на енергийния съюзПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Трети доклад за състоянието на енергийния съюзПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Трети доклад за състоянието на енергийния съюзПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Трети доклад за състоянието на енергийния съюз {SWD(2017)384} {SWD(2017)385} {SWD(2017)386} {SWD(2017)387} {SWD(2017)388} {SWD(2017)389} {SWD(2017)390} {SWD(2017)391} {SWD(2017)392} {SWD(2017)393} {SWD(2017)394} {SWD(2017)395} {SWD(2017)396} {SWD(2017)397} {SWD(2017)398} {SWD(2017)399} {SWD(2017)401} {SWD(2017)402} {SWD(2017)404} {SWD(2017)405} {SWD(2017)406} {SWD(2017)407} {SWD(2017)408} {SWD(2017)409} {SWD(2017)411} {SWD(2017)412} {SWD(2017)413} {SWD(2017)414}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Third Report on the State of the Energy Union ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Third Report on the State of the Energy UnionANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Third Report on the State of the Energy UnionANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Third Report on the State of the Energy UnionANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Third Report on the State of the Energy Union {SWD(2017)384} {SWD(2017)385} {SWD(2017)386} {SWD(2017)387} {SWD(2017)388} {SWD(2017)389} {SWD(2017)390} {SWD(2017)391} {SWD(2017)392} {SWD(2017)393} {SWD(2017)394} {SWD(2017)395} {SWD(2017)396} {SWD(2017)397} {SWD(2017)398} {SWD(2017)399} {SWD(2017)401} {SWD(2017)402} {SWD(2017)404} {SWD(2017)405} {SWD(2017)406} {SWD(2017)407} {SWD(2017)408} {SWD(2017)409} {SWD(2017)411} {SWD(2017)412} {SWD(2017)413} {SWD(2017)414}
Дата на документа: 23/11/2017
№ на документ: COM(2017) 688
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове