Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Последващи мерки във връзка с поканата за представяне на мнения: регулаторна рамка на ЕС за финансови услуги
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Follow up to the Call for Evidence - EU regulatory framework for financial services
Дата на документа: 01/12/2017
№ на документ: COM(2017) 736
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове