Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Докладване за последващите действия във връзка със Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора и набелязване на допълнителни конкретни действия
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Reporting on the follow-up to the EU Strategy towards the Eradication of trafficking in human beings and identifying further concrete actions
Дата на документа: 04/12/2017
№ на документ: COM(2017) 728
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове