Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно изпълнението на Директива 2010/75/ЕС и окончателните доклади съгласно предшестващото я законодателство (version 22/09/2017)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on implementation of Directive 2010/75/EU and final reports on its predecessor legislation (version 22/09/2017)
Дата на документа: 04/12/2017
№ на документ: COM(2017) 727
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове