Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за някои стоки, предназначени за монтиране или използване във въздухоплавателни средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1147/2002
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain goods of a kind to be incorporated in or used for aircraft, and repealing Regulation (EC) No 1147/2002
Дата на документа: 04/12/2017
№ на документ: COM(2017) 731
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове