Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна, във връзка с приемането на решения относно процедурния правилник на Съвместния комитет и приемането на мандата на подкомитетите и работните групи ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението за партньорство по въпростие на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна, във връзка с приемането на решения относно процедурния правилник на Съвместния комитет и приемането на мандата на подкомитетите и работните групи
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Joint Committee established by the Partnership Agreement on Relations and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and New Zealand, of the other part, as regards the adoption of decisions on the Rules of procedure of the Joint Committee and the adoption of the terms of reference of the subcommittees and working groups ANNEX to the Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Joint Committee established by the Partnership Agreement on Relations and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and New Zealand, of the other part, as regards the adoption of decisions on the Rules of procedure of the Joint Committee and the adoption of the terms of reference of the subcommittees and working groups
Дата на документа: 06/12/2017
№ на документ: JOIN(2017) 44
Вид документ: Съвместно действие
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове