Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да започне преговори с Конфедерация Швейцария за сключване на споразумение за определяне на реда и условията за участието на Конфедерация Швейцария в Европейската агенция за ГНСС ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да започне преговори с Конфедерация Швейцария за сключване на споразумение за определяне на реда и условията за участието на Конфедерация Швейцария в Европейската агенция за ГНСС
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the Commission to open negotiations with the Swiss Confederation on an agreement laying down the terms and conditions for the participation of the Swiss Confederation in the European GNSS Agency ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the Commission to open negotiations with the Swiss Confederation on an agreement laying down the terms and conditions for the participation of the Swiss Confederation in the European GNSS Agency
Дата на документа: 20/11/2017
№ на документ: COM(2017) 670
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове