Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Принос на Комисията към тематичния дебат на лидерите на ЕС относно бъдещите действия във връзка с външното и вътрешното измерение на политиката в областта на миграция
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Commission contribution to the EU Leaders' thematic debate on a way forward on the external and the internal dimension of migration policy
Дата на документа: 07/12/2017
№ на документ: COM(2017) 820
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове