Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно функционирането на системата от разплащателни агенции в селскостопанския сектор ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно функционирането на системата от разплащателни агенции в селскостопанския сектор
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the operation of the system of paying agencies in the agricultural sector ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the operation of the system of paying agencies in the agricultural sector
Дата на документа: 12/12/2017
№ на документ: COM(2017) 745
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове