Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Дванадесети доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Twelfth progress report towards an effective and genuine Security Union
Дата на документа: 12/12/2017
№ на документ: COM(2017) 779
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове