Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА ЕИБ ЗА 2016 ГОДИНА, ПОЛЗВАЩА СЕ С ГАРАНЦИЯ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС {SWD(2017)460}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON 2016 EIB EXTERNAL ACTIVITY WITH EU BUDGETARY GUARANTEE {SWD(2017)460}
Дата на документа: 15/12/2017
№ на документ: COM(2017) 767
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове