Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Междинен доклад относно инструментите за външно финансиране {SWD(2017)601} {SWD(2017)606} {SWD(2017)609} {SWD(2017)600} {SWD(2017)604} {SWD(2017)602} {SWD(2017)605} {SWD(2017)463} {SWD(2017)608} {SWD(2017)607}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Mid-term review report of the External Financing Instruments {SWD(2017)601} {SWD(2017)606} {SWD(2017)609} {SWD(2017)600} {SWD(2017)604} {SWD(2017)602} {SWD(2017)605} {SWD(2017)463} {SWD(2017)608} {SWD(2017)607}
Дата на документа: 15/12/2017
№ на документ: COM(2017) 720
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове