Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за въвеждането на мерки за контрол на новото психоактивно вещество метил 1-(2-фенилетил)-4-[фенил(пропаноил)амино]пиперидин-4-карбоксилат (карфентанил)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on subjecting the new psychoactive substance methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate (carfentanil) to control measures
Дата на документа: 18/12/2017
№ на документ: COM(2017) 765
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове