Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид (AB-CHMINACA)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on subjecting the new psychoactive substance N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide (AB-CHMINACA) to control measures
Дата на документа: 18/12/2017
№ на документ: COM(2017) 758
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове