Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Арабска република Египет относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и египетските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Арабска република Египет относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и египетските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations for an agreement between the European Union and the Arab Republic of Egypt on the exchange of personal data between the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the Egyptian competent authorities for fighting serious crime and terrorism ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations for an agreement between the European Union and the Arab Republic of Egypt on the exchange of personal data between the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the Egyptian competent authorities for fighting serious crime and terrorism
Дата на документа: 20/12/2017
№ на документ: COM(2017) 809
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове