Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law
Дата на документа: 20/12/2017
№ на документ: COM(2017) 835
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове