Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да заеме Европейският съюз в рамките на комитетите на ОИСР по въпросите на експортните кредити, във връзка с измененията на Споразумението на ОИСР за официално подкрепяните експортни кредити
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the OECD Export Credit Committees on modifications of the OECD Arrangement on officially supported export credits
Дата на документа: 20/07/2015
№ на документ: COM(2015) 353
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове