Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за икономическо партньорство (СИП) между Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, относно приемането на вътрешен правилник на комитета по СИП ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за икономическо партньорство (СИП) между Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, относно приемането на вътрешен правилник на комитета по СИП
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on the Union's behalf in the EPA committee set up by the Stepping Stone Economic Partnership Agreement (EPA) between Cote d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, on the adoption of the rules of procedure of the EPA Committee. ANNEX to the Proposal for a Council Decision establishing the position to be taken on the Union's behalf in the EPA committee set up by the Stepping Stone Economic Partnership Agreement (EPA) between Cote d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, on the adoption of the rules of procedure of the EPA Committee.
Дата на документа: 05/02/2018
№ на документ: COM(2018) 54
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове