Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за 2017 г. относно изпълнението на финансовата помощ, предоставена на отвъдморските страни и територии по линия на 11-ия Европейски фонд за развитие ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за 2017 г. относно изпълнението на финансовата помощ, предоставена на отвъдморските страни и територии по линия на 11-ия Европейски фонд за развитие
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL for 2017 on the implementation of the financial assistance provided to the Overseas Countries and Territories under the 11th European Development Fund ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL for 2017 on the implementation of the financial assistance provided to the Overseas Countries and Territories under the 11th European Development Fund
Дата на документа: 22/02/2018
№ на документ: COM(2018) 78
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове