Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно възможността за въвеждане на определени изисквания по отношение на защитата на рибите по време на умъртвяване (текст от значение за ЕИП)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the possibility of introducing certain requirements regarding the protection of fish at the time of killing (Text with EEA relevance)
Дата на документа: 06/03/2018
№ на документ: COM(2018) 87
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове