Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно резултата от мерките за борба с измамите съгласно членове 199a и 199б от Директива 2006/112/EО на Съвета ПРИЛОЖЕНИЕ към Доклад от Комисията до Съвета и Европейския парламент относно резултата от мерките за борба с измамите съгласно членове 199a и 199б от Директива 2006/112/EО на Съвета
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the effects of Articles 199a and 199b of Council Directive 2006/112/EC on combatting fraud ANNEX to the Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the effects of Articles 199a and 199b of Council Directive 2006/112/EC on combatting fraud
Дата на документа: 08/03/2018
№ на документ: COM(2018) 118
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове