Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ЕВРОГРУПАТА Европейски семестър за 2018 г.: oценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011 {SWD(2018)202} {SWD(2018)200} {SWD(2018)201} {SWD(2018)203} {SWD(2018)204} {SWD(2018)205} {SWD(2018)207} {SWD(2018)210} {SWD(2018)208} {SWD(2018)209} {SWD(2018)211} {SWD(2018)212} {SWD(2018)213} {SWD(2018)214} {SWD(2018)215} {SWD(2018)216} {SWD(2018)217} {SWD(2018)218} {SWD(2018)219} {SWD(2018)220} {SWD(2018)221} {SWD(2018)222} {SWD(2018)223} {SWD(2018)224} {SWD(2018)225} {SWD(2018)226} {SWD(2018)206}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK AND THE EUROGROUP 2018 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011 {SWD(2018)202} {SWD(2018)200} {SWD(2018)201} {SWD(2018)203} {SWD(2018)204} {SWD(2018)205} {SWD(2018)207} {SWD(2018)210} {SWD(2018)208} {SWD(2018)209} {SWD(2018)211} {SWD(2018)212} {SWD(2018)213} {SWD(2018)214} {SWD(2018)215} {SWD(2018)216} {SWD(2018)217} {SWD(2018)218} {SWD(2018)219} {SWD(2018)220} {SWD(2018)221} {SWD(2018)222} {SWD(2018)223} {SWD(2018)224} {SWD(2018)225} {SWD(2018)226} {SWD(2018)206}
Дата на документа: 07/03/2018
№ на документ: COM(2018) 120
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове
 • Изтегли (2946001_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.docx)
 • Изтегли (29460114_EN_autre_document_travail_service_part1_v9.docx)
 • Изтегли (29460222_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.pdf)
 • Изтегли (29460313_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (2946041_EN_autre_document_travail_service_part1_v9.pdf)
 • Изтегли (29460523_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.docx)
 • Изтегли (2946061_EN_ACT_part1_v8.docx)
 • Изтегли (2946074_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.docx)
 • Изтегли (29460810_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.pdf)
 • Изтегли (29460920_EN_autre_document_travail_service_part1_v9.pdf)
 • Изтегли (29461012_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.pdf)
 • Изтегли (29461124_EN_autre_document_travail_service_part1_v9.pdf)
 • Изтегли (29461218_EN_autre_document_travail_service_part1_v9.docx)
 • Изтегли (29461312_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.docx)
 • Изтегли (2946148_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (29461517_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.pdf)
 • Изтегли (29461619_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.docx)
 • Изтегли (2946172_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (2946186_EN_autre_document_travail_service_part1_v9.docx)
 • Изтегли (2946198_EN_autre_document_travail_service_part1_v9.docx)
 • Изтегли (2946202_EN_autre_document_travail_service_part1_v10.docx)
 • Изтегли (2946211_FR_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (2946225_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.docx)
 • Изтегли (29462314_EN_autre_document_travail_service_part1_v9.pdf)
 • Изтегли (2946248_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (29462515_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.pdf)
 • Изтегли (29462625_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.pdf)
 • Изтегли (29462713_EN_autre_document_travail_service_part1_v9.docx)
 • Изтегли (2946281_EN_autre_document_travail_service_part1_v9.docx)
 • Изтегли (29462923_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.pdf)
 • Изтегли (2946302_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (29463117_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.docx)
 • Изтегли (29463216_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.pdf)
 • Изтегли (2946336_EN_autre_document_travail_service_part1_v9.pdf)
 • Изтегли (29463420_EN_autre_document_travail_service_part1_v9.docx)
 • Изтегли (2946359_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.docx)
 • Изтегли (2946369_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.pdf)
 • Изтегли (2946371_FR_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (2946385_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.pdf)
 • Изтегли (2946394_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.pdf)
 • Изтегли (2946408_EN_autre_document_travail_service_part1_v9.pdf)
 • Изтегли (2946412_EN_autre_document_travail_service_part1_v10.pdf)
 • Изтегли (29464215_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.docx)
 • Изтегли (29464313_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (29464410_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.docx)
 • Изтегли (2946457_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.pdf)
 • Изтегли (2946461_FR_ACT_part1_v3.docx)
 • Изтегли (2946473_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.pdf)
 • Изтегли (29464821_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.docx)
 • Изтегли (29464921_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.pdf)
 • Изтегли (29465024_EN_autre_document_travail_service_part1_v9.docx)
 • Изтегли (29465113_EN_autre_document_travail_service_part1_v9.pdf)
 • Изтегли (2946521_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.pdf)
 • Изтегли (29465326_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.pdf)
 • Изтегли (29465419_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.pdf)
 • Изтегли (29465511_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.pdf)
 • Изтегли (2946561_FR_ACT_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (29465726_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.docx)
 • Изтегли (29465818_EN_autre_document_travail_service_part1_v9.pdf)
 • Изтегли (29465922_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.docx)
 • Изтегли (29466025_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.docx)
 • Изтегли (2946611_EN_ACT_part1_v8.pdf)
 • Изтегли (29466216_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.docx)
 • Изтегли (2946637_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.docx)
 • Изтегли (2946643_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.docx)
 • Изтегли (29466511_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.docx)
 • Изтегли (2949491_BG_ACT_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (2949501_BG_ACT_part1_v2.docx)
 • Изтегли (29992011_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.docx)
 • Изтегли (29992111_EN_autre_document_travail_service_part1_v8.pdf)