Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 55-ата сесия на Комисията от експерти по превоза на опасни товари към Организацията за международни железопътни превози по отношение на някои изменения на притурка С към Конвенцията за международни железопътни превози, приложими от 1 януари 2019 година ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 55-ата сесия на Комисията от експерти по превоза на опасни товари към Организацията за международни железопътни превози по отношение на някои изменения на притурка С към Конвенцията за международни железопътни превози, приложими от 1 януари 2019 година
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 55th session of the Organisation for International Carriage by Rail Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods as regards certain amendments to Appendix C to the Convention concerning International Carriage by Rail as applicable from 1 January 2019 ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union at the 55th session of the Organisation for International Carriage by Rail Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods as regards certain amendments to Appendix C to the Convention concerning International Carriage by Rail as applicable from 1 January 2019
Дата на документа: 09/03/2018
№ на документ: COM(2018) 111
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове