Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори по Глобален пакт за околната среда - ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори по Глобален пакт за околната среда
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on a Global Pact for the Environment ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on a Global Pact for the Environment
Дата на документа: 19/03/2018
№ на документ: COM(2018) 138
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове