Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 1257/2013 относно рециклирането на кораби
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU) No 1257/2013 on ship recycling
Дата на документа: 22/03/2018
№ на документ: COM(2018) 145
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове