Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за изменение на Споразумението за партньорство в областта на рибарството с Кралство Мароко и за сключване на протокол с Кралство Мароко ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за решение на Съвета за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за изменение на Споразумението за партньорство в областта на рибарството с Кралство Мароко и за сключване на протокол с Кралство Мароко
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the amendment of the Fisheries Partnership Agreement and conclusion of a Protocol with the Kingdom of Morocco ANNEX to the Recommendation for a Council decision to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the amendment of the Fisheries Partnership Agreement and the conclusion of a Protocol with the Kingdom of Morocco
Дата на документа: 21/03/2018
№ на документ: COM(2018) 151
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове