Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Реформа на административната структура на Европейските училища
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Reform of the administrative structure of the European Schools
Дата на документа: 23/03/2018
№ на документ: COM(2018) 152
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове