Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в Съвместния комитет, учреден съгласно Споразумението за Общоевропейско авиационно пространство (ЕСАА), по отношение на неговия вътрешен процедурен правилник ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в Съвместния комитет, учреден съгласно Споразумението за Общоевропейско авиационно пространство (ЕСАА), по отношение на неговия вътрешен процедурен правилник
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the European Common Aviation Agreement (ECAA) as regards its internal rules of procedure ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the European Common Aviation Agreement (ECAA) as regards its internal rules of procedure
Дата на документа: 05/04/2018
№ на документ: COM(2018) 164
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове