Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на дял III от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност („Платежоспособност II“) по отношение на надзора над група застрахователни и презастрахователни предприятия и оценката на преходния период за дейността по професионално пенсионно осигуряване, осъществявана от животозастрахователни предприятия
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Title III of Directive 2009/138/EC of the European Parliament and the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) as regards the supervision of insurance and reinsurance undertakings in a group, and the assessment of the transitional period for the occupational retirement provision business of life insurance undertakings
Дата на документа: 05/04/2018
№ на документ: COM(2018) 169
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове