Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно ефектите на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС върху икономическия цикъл {SWD(2018)89}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Effects of Regulation (EU) 575/2013 and Directive 2013/36/EU on the Economic Cycle {SWD(2018)89}
Дата на документа: 09/04/2018
№ на документ: COM(2018) 172
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове