Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия за изменение на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на обикновени паспорти ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за решение на Съвета за подписването, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия за изменение на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на обикновени паспорти
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and the Federative Republic of Brazil amending the Agreement between the European Union and the Federative Republic of Brazil on short-stay visa waiver for holders of ordinary passports ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and the Federative Republic of Brazil amending the Agreement between the European Union and the Federative Republic of Brazil on short-stay visa waiver for holders of ordinary passports
Дата на документа: 11/04/2018
№ на документ: COM(2018) 174
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове