Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно информационнотехнологичната стратегия за митниците
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the IT strategy for customs
Дата на документа: 11/04/2018
№ на документ: COM(2018) 178
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове