Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 2 ЗА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. ВПИСВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ 2017 ФИНАНСОВА ГОДИНА
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 2 TO THE GENERAL BUDGET 2018 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2017
Дата на документа: 13/04/2018
№ на документ: COM(2018) 227
Вид документ: Допълнителен и коригиращ проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове