Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Директива 2007/43/ЕО и нейното влияние върху хуманното отношение към пилетата, отглеждани за производство на месо, и разработването на показатели за хуманно отношение (текст от значение за ЕИП)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Directive 2007/43/EC and its influence on the welfare of chickens kept for meat production, as well as the development of welfare indicators (Text with EEA relevance)
Дата на документа: 13/04/2018
№ на документ: COM(2018) 181
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове