Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно въвеждането и спазването на нормите за съдържанието на сяра в корабните горива, определени в Директива 2016/802/ЕС относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on implementation and compliance with the sulphur standards for marine fuels set out in Directive (EU) 2016/802 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels
Дата на документа: 16/04/2018
№ на документ: COM(2018) 188
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове