Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕС) № 913/2010, изготвен в съответствие с член 23 от него {SWD(2018)101}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Regulation (EU) 913/2010, in accordance to its Article 23 {SWD(2018)101}
Дата на документа: 16/04/2018
№ на документ: COM(2018) 189
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове