Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Четиринадесети доклад за напредъка в създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Fourteenth progress report towards an effective and genuine Security Union
Дата на документа: 17/04/2018
№ на документ: COM(2018) 211
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове