Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумение за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумение за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Economic Partnership Agreement between the European Union and Japan ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Economic Partnership Agreement between the European Union and Japan ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Economic Partnership Agreement between the European Union and Japan ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Economic Partnership Agreement between the European Union and Japan ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Economic Partnership Agreement between the European Union and Japan ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Economic Partnership Agreement between the European Union and Japan
Дата на документа: 18/04/2018
№ на документ: COM(2018) 193
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове