Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП по отношение на изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП (Подготвително действие във връзка с научни изследвания в областта на отбраната) ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП по отношение на изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП (Подготвително действие във връзка с научни изследвания в областта на отбраната)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement (The Union's preparatory action on defence research) ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement (The Union's preparatory action on defence research)
Дата на документа: 19/04/2018
№ на документ: COM(2018) 205
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове