Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Последваща оценка на европейските столици на културата за 2016 г. (Доностия-Сан Себастиан и Вроцлав) {SWD(2018)140}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Ex Post evaluation of the 2016 European Capitals of Culture (Donostia San Sebastian and Wroclaw) {SWD(2018)140}
Дата на документа: 25/04/2018
№ на документ: COM(2018) 235
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове