Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Обзорен доклад придружаващ Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите и предложение за Препоръка на Съвета за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация,
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Synopsis Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of Regions and Proposal for a Council Recommendation on Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases
Дата на документа: 26/04/2018
№ на документ: COM(2018) 244
Вид документ: Предложение за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове