Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст) РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информацията в обществения сектор ПРИЛОЖЕНИЯ към предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст)
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the re-use of public sector information (recast) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information ANNEXES to the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast)
Дата на документа: 25/04/2018
№ на документ: COM(2018) 234
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове