Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за оправомощаване на държавите членки да станат страна, в интерес на Европейския съюз, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Member States to become party, in the interest of the European Union, to the Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security, and Service Approach at Football Matches and Other Sports Events (CETS n°218)
Дата на документа: 27/04/2018
№ на документ: COM(2018) 247
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове