Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение на Съвета за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна ПРИЛОЖЕНИЕ […] към Решение на Съвета за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part ANNEX to the Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part ANNEX to the Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part
Дата на документа: 27/04/2018
№ на документ: JOIN(2018) 10
Вид документ: Съвместно действие
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове