Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна ПРИЛОЖЕНИЕ Решение на Съвета към Съвместното предложение за Решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part ANNEX to the Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part ANNEX Council Decision to the Joint Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part
Дата на документа: 27/04/2018
№ на документ: JOIN(2018) 11
Вид документ: Съвместно действие
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове