Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Междинна оценка на програмата „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) {SWD(2018)159}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Mid-term evaluation of the Creative Europe programme (2014-2020) {SWD(2018)159}
Дата на документа: 30/04/2018
№ на документ: COM(2018) 248
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове