Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down implementing measures for the system of Own Resources of the European Union ANNEX to the Proposal for a Council Regulation laying down implementing measures for the system of Own Resources of the European Union
Дата на документа: 02/05/2018
№ на документ: COM(2018) 327
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове